EN PL

Aktualności

Właściciel serwisu Transferuj.pl krajową instytucją płatniczą

Listopad 5, 2014

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dwieście trzydziestym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w którym udział wzięli:

  •  Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  •  Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  •  Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
  •  Pan Piotr Wiesiołek – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
  •  Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
  •  Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę:

  •  Krajowy Integrator Płatności SA z Poznania.

Więcej informacji na temat posiedzenia KNF znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/239_posiedzenie_KNF.html

Otrzymanie licencji na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez Krajowy Integrator Płatności S.A. jest kolejnym ważnym krokiem dla Spółki i naszych Partnerów.  Decyzja KNF potwierdza nasz profesjonalizm oraz najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pomocą systemu Transferuj.pl.
Jestem przekonany, że status krajowej instytucji płatniczej w połączeniu z pasją całego zespołu Transferuj.pl do tworzenia nowych i innowacyjnych metod płatności pozwoli naszym Partnerom udostępnić Klientom najbardziej zaawansowane narzędzie płatnicze. Dzięki temu Partnerzy Transferuj.pl zanotują wzrost konwersji na koszyku, a Klienci z chęcią dokonają ponownych zakupów.” – mówi Paweł Działak, Prezes Zarządu Krajowego Integratora Płatności SA

Dziękujemy wszystkim naszym Odbiorcom Płatności za korzystanie z naszych usług.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Transferuj.pl

================================================================================

We are happy to inform you that Polish Financial Supervision Authority (KNF) allowed Krajowy Integrator Płatności SA, owner of Transferuj.pl system, to provide financial services as Krajowa Instytucja Płatnicza (National Financial Acquirer).
KNF at its 239th session, composing of:
Andrzej Jakubiak – Chairman
Lesław Gajek – Vice-Chairman
Wojciech Kwaśniak – Vice-Chairman
Ludwik Kotecki – Representative of the Minister of Finance
Piotr Wiesiołek – Vice President of the National Bank of Poland
Jerzy Pruski – Representative of the President of the Republic of Poland
unanimously gave permission for KIP SA.

You can find more information about KNF 239th session here:

http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/239_posiedzenie_KNF.html

“Receiving the license for providing financial services as NFA by KIP SA is another important step for the company and our Partners. KNF decision confirms our professionalism and the best standards of quality and safety of transactions processed by Transferuj.pl.
I am sure that National Financial Acquirer status together with Transferuj.pl Team passion for creating new and innovative payments methods will allow our Partners to provide the best financial solutions for their Customers. “ – says Paweł Działak, Transferuj.pl CEO.

Thank you for choosing Transferuj.pl as your payments system.
Best regards,

Transferuj.pl TeamAktualnościTpay.com

Zapisz się do newslettera

Email