EN PL

Aktualności

Podsumowanie WZA KIP S.A. z dnia 30.06.2015

Lipiec 6, 2015

Szanowni Państwo,

Wśród wielu zagadnień, jakie były poruszane na WZA KIP S.A., dokonano stosownymi uchwałami między innymi:
1. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
2. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2014
3. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014
4. Wyboru nowej Rady Nadzorczej Spółki
5. Formalnego przyjęcia przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Miło nam poinformować, że nowym Członkiem Rady Nadzorczej Spółki została Pani Monika Król – Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, posiada uprawnienia biegłego rewidenta od 2006 roku (numer ewidencyjny 10912). Wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie rachunkowości, finansów i podatków zdobywała pracując w działach finansowych i księgowych w przedsiębiorstwach sektora prywatnego oraz prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych i podatkowych. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Obecnie pracuje jako główna księgowa w międzynarodowej grupie kapitałowej DUNI sp. z o.o.

Spółka KIP S.A. pragnie również podziękować byłym Członkom Rady Nadzorczej: dr Grzegorzowi Wojtkowiakowi oraz dr Marcinowi Gołembskiemu za dotychczasowe sprawowanie funkcji. W związku z rosnącą liczbą zadań operacyjnych wymagających umiejętności dr Gołembskiego i dr Wojtkowiaka oraz chęci zaangażowania się w nowe procesy przez wymienionych Członków Rady, zostali oni zgodnie z własnym życzeniem przeniesieni z Rady Nadzorczej do spełniania się w zadaniach operacyjnych.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Transferuj.plAktualnościTpay.com

Zapisz się do newslettera

Email