EN PL

Aktualności

Zmiany w tpay.com

Listopad 18, 2016

Nowy rok zawsze niesie ze sobą nowe rzeczy, a co za tym idzie konieczność zmian.
W tpay.com od nowego roku będą działały dodatkowe cztery serwery powiadomień. Dlaczego aż tyle? Kiedy jeden będzie odcięty od internetu, prądu czy po prostu się zepsuje pozostałe trzy będą działały równolegle i powiadomienie i tak i tak zostanie dostarczone a więc i Ty i Twój klient będziecie na bieżąco, a awaria nie będzie miała wpływu na działanie naszych systemów.

Przezorny zawsze zabezpieczony, a w tpay.com nawet potrójnie ;)

Kiedy dokonać zmian?
Już. Obecne serwery będą działać równolegle z nowymi tylko do 1 lutego 2017 r.

Co muszę zmienić?
Wszystkie zmiany wprowadzamy tak, aby Ciebie w nie nie angażować, lub robić to minimalnie. W tym przypadku, musisz:

a] dokleić kilka linii kodu sam – objaśnienia poniżej.
b] zaktualizować wtyczkę dostępną w repozytorium lub pobrać ją z naszej strony: tpay.com/integracja-w-sklepach
c] przesłać zaktualizowaną dokumentację do swojego działu IT : tpay.com/dokumentacje

Jak mam to zmienić?
Połącz się ze swoim serwerem przez ftp i:

PrestaShop w wersjach 1.6 i 1.5
w pliku validation.php znajdującym się w modules/transferuj należy zamienić linijki:

if(empty($_POST['tr_id']) || !isset($_POST['tr_id']) || $_SERVER['REMOTE_ADDR'] !='195.149.229.109'){
exit();
}

na:

$ip_table=array(
'195.149.229.109',
'148.251.96.163',
'178.32.201.77',
'46.248.167.59',
'46.29.19.106'
);

if (empty(Tools::getValue('tr_id')) || !Tools::getIsset('tr_id') || !in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $ip_table)) {
exit();
}

PrestaShop 1.4 i 1.3
w pliku validation.php znajdującym się w modules/transferuj należy zamienić linijkę:

if(!empty($_POST) && in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'],explode(',',Configuration::get('TRANSFERUJ_TIP')))) // weryfikuj IP serwera

na:

$ip_table=array(
'195.149.229.109',
'148.251.96.163',
'178.32.201.77',
'46.248.167.59',
'46.29.19.106'
);

if(!empty($_POST) && in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $ip_table))

woocommerce
w pliku class-wc-payment-transferuj.php znajdującym się w wp-content\plugins\woocommerce-transferujpl-payment-gateway należy zamienić linijki:

function gateway_communication() {
if (($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == '195.149.229.109') && (!empty($_POST))) {
$this->verify_payment_response();
} else if (isset($_GET['order_id'])) {
$this->send_payment_data($_GET['order_id']);
}
exit;
}

na:

function gateway_communication() {
$ip_table=array(
'195.149.229.109',
'148.251.96.163',
'178.32.201.77',
'46.248.167.59',
'46.29.19.106'
);
if (in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $ip_table) && (!empty($_POST))) {
$this->verify_payment_response();
} else if (isset($_GET['order_id'])) {
$this->send_payment_data($_GET['order_id']);
}
exit;
}

Magento 1.9
w pliku NotificationController.php znajdującym się w app\code\local\Tpay\Tpay\controllers należy zamienić linijki:

if(empty($_POST['tr_id']) || !isset($_POST['tr_id']) || $_SERVER['REMOTE_ADDR'] !='195.149.229.109')
exit();

na:

ip_table=array(
'195.149.229.109',
'148.251.96.163',
'178.32.201.77',
'46.248.167.59',
'46.29.19.106'
);

if(empty($_POST['tr_id']) || !isset($_POST['tr_id']) || !in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $ip_table))
exit();

Magento 1.5-1.8
w pliku NotificationController.php znajdującym się w app\code\local\transferuj\transferuj\controllers należy zamienić linijki:

$ip = $methodInstance->getAuthIPUrl();

$ip = explode(',', $ip);

if (in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $ip) && !empty($_POST)) {

na:

$ip_table=array(
'195.149.229.109',
'148.251.96.163',
'178.32.201.77',
'46.248.167.59',
'46.29.19.106'
);
if (in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $ip_table) && !empty($_POST)) {

Magento 1.4
w pliku NotificationController.php znajdującym się w app\code\local\transferuj\transferuj\controllers należy zamienić linijki:

if ($_SERVER ['REMOTE_ADDR'] == '195.149.229.109' && !empty($_POST)) {

na:

$ip_table=array(
'195.149.229.109',
'148.251.96.163',
'178.32.201.77',
'46.248.167.59',
'46.29.19.106'
);
if (in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $ip_table) && !empty($_POST)) {AktualnościTpay.com

Zapisz się do newslettera

Email