EN PL

Włącz płatności kartą w tpay.com z Elavon

Aktywuj płatności kartą
Aktywuj płatności kartą

Aktywuj płatności kartą

Zaloguj się do Panelu Odbiorcy Płatności, wybierz zakładkę Płatności kartami a następnie kliknij Aktywuj kanał płatności kartami.

Uzupełnij dane dotyczące firmy oraz osoby reprezentującej zgodnie z KRS/CEIDG Twojej firmy.

Zaloguj się do Panelu Odbiorcy Płatności
Uzupełnij dane

Uzupełnij dane firmy

Uzupełnij dane dotyczące punktu sprzedaży i rodzaju sprzedaży w Twoim przedsiębiorstwie.

Następnie podaj dane osób uprawnionych do podglądu transakcji Elavon.Z racji tego, że transakcje kartami i opłaty za nie są rozliczane przez Elavon, to Elavon dostarcza osobny Panel dla Odbiorcy Płatności zwany iMerchantConnect.

W iMerchantConnect znajduje się podgląd na transakcje, opłaty, zwroty i faktury wystawiane przez Elavon.

Uzupełnij dane
Pobierz umowę
Pobierz umowę

Pobierz wygenerowaną umowę

Przejdź do zakładki “Pobierz formularze” i pobierz wypełnione dokumenty. Jeżeli jakiekolwiek dane nie zostały wprowadzone przez Państwa w formularzach Transferuj.pl, to należy je dopisać ręcznie długopisem lub piórem.

Można też w każdej chwili poprawić dowolny formularz i pobrać dany plik osobno.

Zapisz pliki formularzy na dysku, wydrukuj i podpisz.

Wyślij dokumenty

Wyślij dokumenty

Podpisane dokumenty należy wysłać jako skany w zakładce “Wyślij skany” w Panelu Odbiorcy Tpay.com w Menu aktywacji płatności kartami.

Po wysłaniu skanów, co zdecydowanie przyspiesza proces aktywacji – wyślij dla spełnienia wszystkich formalności dokumenty w wersji papierowej (wraz z kopiami dokumentów rejestracyjnych), na adres Elavon:

Elavon Merchant Services
Pulawska 17,
02-515 Warszawa

Wyślij dokumenty

Może Cię zainteresować


Tpay.com

Zapisz się do newslettera

Email