EN PL

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego

W związku z przyjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. dokumentu pt. „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: Zasady Ładu Korporacyjnego) Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dalej KIP SA), kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie, deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie.

W związku z powyższym KIP SA udostępnia na swojej stronie internetowej niniejszy komunikat zawierający informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych Zasad Ładu Korporacyjnego.
KIP SA oświadcza, iż spełnia i respektuje wszystkie Zasady Ładu Korporacyjnego, z wyłączeniem lub częściowym wyłączeniem następujących Zasad: §13 ust. 1 i 4, §15 oraz §21 ust. 2, co do których Spółka odstępuje od ich stosowania lub odstępuje częściowo – zgodnie z zasadą proporcjonalności.

KIP SA wskazuje również, że Zasady Ładu Korporacyjnego określone w Rozdziale 9 (§53-57), które z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz specyfikę nie dotyczą KIP SA, również nie będą stosowane.
Ponadto stosownie do §27 Zasad Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza KIP SA dokona w 2016 r. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez KIP SA w roku 2015, a informacja o dokonanej ocenie zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki.

Pełna treść Zasad Ładu Korporacyjnego dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod następującym linkiem:

http://www.knf.gov.pl/Images/Zasady_ladu_korporacyjnego_22-07-2014_tcm75-38575.pdf

Obecna skrócona podstawowa struktura Spółki wygląda następująco:

Zarząd Spółki

Paweł Działak

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Od początku istnienia tpay.com pełni funkcje zarządcze w Spółce i dba o jej intensywny rozwój. Z systemami płatności związany jest od 2008 roku. Jest pasjonatem nowoczesnych technologii, w szczególności powiązanych z rozwiązaniami płatniczymi. Bierze aktywny udział w wydarzeniach związanych z rozwojem polskiego rynku eCommerce, udział w stowarzyszeniach eCommerce Polska, Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności, a także wszystkich najważniejszych branżowych konferencjach.

Jarosław Grochowina

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Od początku istnienia tpay.com zaangażowany jest w rozbudowę systemów Spółki. Na przestrzeni wielu lat brał udział w działaniach operacyjnych i współtworzeniu nowych działów na wszystkich szczeblach organizacyjnych Spółki. W latach 2012-2016 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej KIP S.A. W sierpniu 2016 dołączył do Zarządu Spółki, aby być bliżej działań operacyjnych i obecnie odpowiada za: Biuro Obsługi Klienta, Dział Techniczny, Dział kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza Spółki

Joanna Grochowina

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Uzyskała tytuł Master of Science in Computer Science na Linnaeus University w Szwecji.

Specjalizuje się w inżynierii oprogramowania, audytach projektów IT, usprawnianiu procesów biznesowych i zarządzaniu wiedzą. Posiada certyfikaty z zakresu: CMMI®, ITIL®, Prince2®, Scrum. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Samsung Electronics.

Tomasz Olech

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca Prawny z bogatym doświadczeniem w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego oraz prawa administracyjnego. W ramach swojej praktyki niejednokrotnie sporządzał skomplikowane opinie prawne, redagował złożone umowy. W zakresie prawa spółek jego osiągnięciem jest skuteczne przeprowadzenie wielu nowatorskich przekształceń podmiotowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i reprezentowaniu stron przed sądami wszystkich instancji; uczestnik wielu negocjacji.

Agnieszka Cichocka

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów i procesów prawnych zdobywała pracując 6 lat w Banku BZWBK a wcześniej w kancelarii prawnej świadczącej usługi na rzecz spółek. Obecnie pracuje jako radca prawny specjalizujący się w doradztwie korporacyjnym spółkom kapitałowym.


Tpay.com

Zapisz się do newslettera

Email