Zasady ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki


Paweł Działak

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Od początku istnienia Tpay pełni funkcje zarządcze w Spółce i dba o jej intensywny rozwój. Z systemami płatności związany jest od 2008 roku. Jest pasjonatem nowoczesnych technologii, w szczególności powiązanych z rozwiązaniami płatniczymi. Bierze aktywny udział w wydarzeniach związanych z rozwojem polskiego rynku eCommerce, udział w stowarzyszeniach eCommerce Polska, Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności, a także wszystkich najważniejszych branżowych konferencjach.

pawel_zasady_ladu

Jarosław Growin

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Od początku istnienia Tpay zaangażowany jest w rozbudowę systemów Spółki. Na przestrzeni wielu lat brał udział w działaniach operacyjnych i współtworzeniu nowych działów na wszystkich szczeblach organizacyjnych Spółki. W latach 2012-2016 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej KIP S.A. W sierpniu 2016 dołączył do Zarządu Spółki, aby być bliżej działań operacyjnych i obecnie odpowiada za: Biuro Obsługi Klienta, Dział Techniczny, Dział kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza Spółki


Joanna Growin

Uzyskała tytuł Master of Science in Computer Science na Linnaeus University w Szwecji. Specjalizuje się w inżynierii oprogramowania, audytach projektów IT, usprawnianiu procesów biznesowych i zarządzaniu wiedzą. Posiada certyfikaty z zakresu: CMMI®, ITIL®, Prince2®, Scrum. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Samsung Electronics

Marcin Kuśmierz

Przewodniczący Rady Nadzroczej, posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji zarządu w wielu Spółkach z sektora branży internetowej. Sprawuje nadzór w obszarze controllingu Spółki i udziela wsparcia w zakresie rekrutacji osób na kluczowe stanowiska menadżerskie.

Agnieszka Cichocka

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów i procesów prawnych zdobywała pracując wiele lat w Banku Santander a wcześniej w kancelarii prawnej świadczącej usługi na rzecz spółek. Jest Członkinią Rady Nadzorczej w Spółkach z sektora energetycznego. Równolegle pracuje jako radca prawny specjalizujący się w doradztwie korporacyjnym spółkom kapitałowym.