PSD 2

PSD 2 to dyrektywa unijna zwiększająca zabezpieczenia transakcji internetowych

Czym jest PSD 2?

PSD 2 to nowa dyrektywa unijna, która zastępuje PSD z 2007 roku. W Polsce dyrektywę wdrożono 14 września 2019 roku.

PSD 2 to sporo zmian w bankowości - nowe możliwości dla fintechów, a także większy nacisk na kwestie bezpieczeństwa transakcji. Nowe regulacje wprowadziły SCA, czyli silne uwierzytelnienie, którego celem jest zapewnienie wyższego poziomu wiarygodności i odporności na fraudy.

Dlaczego SCA jest takie ważne?

Unia Europejska wprowadziła przepisy dotyczące SCA do dyrektywy PSD 2, aby poprawić bezpieczeństwo płatności i zwiększyć ochronę konsumentów. Pomimo, że rynek polski jest jednym z najmniej zdefraudowanych w całej Unii Europejskiej, nowe przepisy dadzą Twoim klientom jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa.

sca_dlaczego

SCA


To procedura obejmująca użycie dwóch lub więcej następujących elementów, klasyfikowanych jako:

Wiedza

np. hasła, PINy, kolory, obrazy lub ikony.

Coś, co użytkownik posiada

Sprzętowe tokeny, sprzętowe karty inteligentne, karty zdrapki, książki kodowe.

Cecha klienta

Odciski palców, wzór tęczówki, rozkład żył, czy twarz.

Co dyrektywa PSD 2 zmienia dla Twojej firmy?

Nowe przepisy mają wpływ na handel elektroniczny i wymagają wdrożenia zasad silnego uwierzytelnienia. Operatorzy, tacy jak Tpay, dostosowali się zmian, aby zapewniać wszystkie wymagane przez przepisy zabezpieczenia. Twoi klienci mogą więc potwierdzać niektóre transakcje, np. za pomocą rozwiązań biometrycznych lub kodu SMS. Nie wpływa to na konwersję w Twoim sklepie.

psd_zmianydla_firmy
psd-transakcje

Czy wymogom podlegają wszystkie transakcje?

Nie wszystkie transakcje są weryfikowane za pomocą 3DS. Zwolnione z tego obowiązku są:

  • Transakcje do 30 euro – w przypadku transakcji kartowych zdalnych
  • Transakcje do 50 euro – w przypadku transakcji kartowych zbliżeniowych

Od każdej reguły są jednak wyjątki – nie inaczej jest w tym przypadku. Jeśli użytkownik wykona co najmniej 6 następujących po sobie transakcji u jednego sprzedawcy (nawet o niskiej wartości), lub jeśli wartość zakupów przekroczy łącznie 100 euro (lub 150 euro dla transakcji zbliżeniowych), wówczas obowiązywać będą zasady silnego uwierzytelnienia.

Drugim przypadkiem wyłączenia transakcji z 3DS są Merchant Initiated Transaction, czyli te zainicjowane przez sprzedawcę, odbywające się regularnie, których kwota może różnić się w poszczególnych miesiącach (np. rachunki).

Tpay z rozszerzoną licencją KNF

Komisja Nadzoru Finansowego 31 lipca 2020 r. rozszerzyła zakres świadczonych przez nas usług płatniczych o:

- przekaz pieniężny,

- inicjowanie transakcji płatniczej (PIS),

- dostęp do informacji o rachunku (AIS).

AIS i PIS to usługi, które przewiduje dyrektywa PSD 2. Aktualna licencja stanowi potwierdzenie świadczenia przez nas najwyższej jakości usług oraz standardów bezpieczeństwa!

fintechrozwoj