W odpowiedzi na wojnę prowadzoną przez Rosję w Ukrainie, podjęliśmy kilka działań na rzecz wspierania obywateli i obywatelek naszego zaatakowanego sąsiada.  

Naszą najmocniejszą stroną jest technologia, dlatego w ramach wsparcia Ukrainy skupiamy się przede wszystkim na takich działaniach. 

Dołączyliśmy do akcji Tech for Ukraine organizowanej przez fundację Tech to the rescue. Jej celem jest niesienie pomocy ukraińskim organizacjom non profit. Od początku odbieramy również wiele wiadomości od naszych klientów na temat tego, że ich e-produkty lub usługi wspierają Ukrainę z wykorzystaniem naszego systemu płatności.

We współpracy z Polskim Standardem Płatności dostawcą metody płatności BLIK, zrezygnowaliśmy z prowizji od transakcji odbywających się do Ukrainy przez aplikację Spoko.app.

Jesteśmy również pośrednikiem płatności w akcji prowadzonej przez Donateo, która wspiera SOS Wioski Dziecięce. Obecnie aż 16 tys. najmłodszych mieszkańców ogarniętego wojną kraju czeka na pilne wsparcie.

Wraz z Polski Standard Płatności, operatorem systemu BLIK, uruchomiliśmy także akcję “Wspieram Ukrainę”. Umożliwia ona przekazanie wybranej przez siebie kwoty, która w całości trafia, z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego, do Narodowego Banku Ukrainy. Zebrane środki sfinansują niezbędne działania związane z ochroną kraju i obywateli Ukrainy. 

Bardzo zależy nam również na tym, by nieść pomoc długoterminową. Skontaktowaliśmy się ze swoimi byłymi pracownikami obywatelami i obywatelkami Ukrainy oraz z samorządem lokalnym, aby poznać ich potrzeby. Zależy nam na włączeniu się w skoordynowane działania, aby jak najlepiej odpowiedzieć na narastające zapotrzebowanie dotyczące  zakwaterowania, wyżywienia czy długoterminowo zatrudnienia i edukacji mówi Paweł Działak, CEO & Co-founder Tpay.