Płatności online to aktualnie jeden z najważniejszych elementów w e-commerce. Ich uruchomienie wiąże się z procesem weryfikacji, m.in. przekazaniem operatorowi skanu dokumentu tożsamości. Dlaczego jest to wymagane? Jak poprawnie załączyć ten i inne dokumenty? Rozwiej swoje wątpliwości i przyspiesz uruchomienie e-płatności!

Z tego artykułu dowiesz się:

 • dlaczego operatorzy płatności weryfikują firmy, w tym wymagają np. załączenia dowodu tożsamości,
 • jakie korzyści proces weryfikacji daje e-sprzedawcom,
 • w jaki sposób poprawnie załączyć dokument tożsamości,
 • co można zrobić, by usprawnić proces weryfikacji.

Proces weryfikacji firm zainteresowanych korzystaniem z płatności online Tpay sprowadza się do kilku kroków:

 1. Rejestracji tj. podania adresu e-mail i nazwy firmy, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Panelu Akceptanta.
 2. Aktywacji konta w Panelu Akceptanta - ustanowienia hasła (zgodnie z instrukcją otrzymaną mailem).
 3. Weryfikacji - wypełnienia formularza weryfikacyjnego dostępnego w Panelu Akceptanta niezbędnymi danymi oraz załączenia wymaganych dokumentów.
 4. Dokonania opłaty aktywacyjnej.

Dlaczego operator wymaga przedstawienia dokumentów

Załączanie dokumentu/ów w formularzu weryfikacyjnym to ważny wymóg prawny gwarantujący bezpieczeństwo zarówno właścicielom e-commerce, jak i ich klientom. Operatorzy płatności online - krajowe instytucje płatnicze, takie jak np. Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay) - podlegają pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego, zaś Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) zobowiązuje je do identyfikowania i weryfikowania tożsamości klientów

Wymóg załączenia skanu dowodu tożsamości, a czasem także kilku dodatkowych dokumentów, wynika więc z procedur przyjętych przez operatora, który realizuje w ten sposób obowiązki w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego. W praktyce nie jest to jednak “sprawa” tylko operatora płatności - sklep internetowy, który jest pozytywnie zweryfikowany, może zapewniać klientów o bezpieczeństwie dokonywanych w sklepie  transakcji, a to jest aktualnie niezwykle ważne.

Jak wykazało badanie przeprowadzone przez nas z agencją badawczą SW Research (na przełomie listopada i grudnia 2020 r., na grupie 854 osób), aż dla 90% internautów bardzo ważne jest bezpieczeństwo transakcji podczas robienia zakupów online. Brak zaufania do sklepu z dużym prawdopodobieństwem może przekładać się na niską sprzedaż.

Zobacz jak zmienia się rola bezpieczeństwa transakcji w kolejnych edycjach naszego raportu.

Dokumentem zawsze wymaganym w procesie weryfikacji e-sprzedawców przez Tpay jest dowód tożsamości właściciela figurującego w CEIDG lub reprezentanta figurującego w KRS - zeskanowany z obu stron (ale nie muszą być widoczne wszystkie elementy - patrz niżej).

Dlaczego operator online potrzebuje skanu dowodu tożsamości

Zgodnie z AML, weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu i beneficjenta rzeczywistego polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych. Dzieje się to na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych bądź informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.

Zatem operator płatności, np. Tpay, może przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie, oczywiście na każdym kroku dbając o ich bezpieczeństwo. Wymieniona wcześniej Ustawa zobowiązuje także Tpay do aktualizacji danych klientów.

Warto również pamiętać, że informacja o tym, iż Tpay jest uprawniony do zastosowania środków bezpieczeństwa, jest zawarta w Ogólnych warunkach świadczenia usług płatniczych serwisu Tpay.

 

Czy trzeba załączać pełen skan dowodu tożsamości

Dokument tożsamości może być:

 • przekreślony, 
 • posiadać znak wodny lub adnotację, że jest przekazany jedynie do weryfikacji w serwisie Tpay,
 • mieć zasłoniętą część prezentującą wizerunek.

Wszystkie dokumenty niezbędne do weryfikacji załącza się w Panelu Akceptanta, w którym dostępne są pomocne wskazówki, m.in. w formie video.

Jak można usprawnić proces weryfikacji u operatora płatności

Bardzo ważne jest załączenie wszystkich wymaganych i uzupełnionych dokumentów. Warto również upewnić się, że strona, na której chce się przyjmować płatności:

Proces weryfikacji z pewnością nie należy do łatwych zadań. Stanowi jednak fundament prawidłowo prowadzonego biznesu online, czyli takiego, jakiego obecnie oczekują konsumenci lawinowo przenoszący zakupy do świata online.

Masz pytania związane z weryfikacją? Napisz do nas: [email protected]