Komisja KNF jednogłośnie stwierdziła, że nie ma przeciwskazań, by Bank Pekao nabył mniejszościowy pakiet akcji Tpay. To oznacza, że jesteśmy coraz bliżej podpisania umowy, dzięki której nasi klienci oraz biznesowi Pekao otrzymają kompleksową ofertę rozwoju biznesu online.

W grudniu 2020 r. informowaliśmy o podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży pakietu mniejszościowego, tj. 38,33% swoich akcji. Tym samym zapowiadaliśmy, że już w pierwszej połowie 2021 r. zarówno nasi klienci, jak i i biznesowy Pekao mogą spodziewać się dostępu do rozwiązań odpowiadających na aktualnie największe wyzwania branży e-commerce. 

Przeczytaj więcej na temat przedwstępnej umowy

Finalizacja umowy uzależniona była od braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która w sierpniu 2020 r. przyznała nam rozszerzoną licencję i czuwa nad jakością i bezpieczeństwem usług.

23 marca br. Komisja “jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia akcji krajowej instytucji płatniczej – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

Nasze strategiczne partnerstwo z Pekao jest pierwszą współpracą tego typu w historii polskiego rynku - nadaje kierunek dalszemu rozwojowi cyfrowych płatności. Finalizacja umowy planowana jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 r.