Pod koniec 2019 r. wdrożono dyrektywę unijną PSD2. Wprowadziła ona sporo zmian w bankowości, m.in. SCA, czyli silne uwierzytelnienie. Jako operator płatności szybko i płynnie dostosowaliśmy się wówczas do zmian, aby zapewniać wszystkie wymagane przez przepisy zabezpieczenia. Płatnicy, dzięki temu, zaczęli potwierdzać niektóre transakcje np. odciskiem palca. 

Zmiany w PSD2 od 1 stycznia 2021 r. 

Od początku celem SCA jest upewnienie się, że z danych karty kredytowej lub konta bankowego online korzysta właściwa osoba. Najbardziej popularnym rozwiązaniem zabezpieczającym jest 3D Secure (3DS), które polega na dodatkowej autoryzacji transakcji kodem jednorazowym, wysyłanym klientowi bezpłatnym SMS-em. Innym metodą stosowaną w ramach SCA jest także hasło czy odcisk palca.

Dotychczas dyrektywa unijna wymagała, by w ramach silnego uwierzytelnienia każdej transakcji, płatnik korzystał z dwuskładnikowego uwierzytelniania, czyli wybierał 2 z 3 możliwych składników potwierdzających bezpieczeństwo:

  • czegoś, co płatnik wie - PIN lub hasło,
  • czegoś, co posiada wyłącznie płatnik - telefon lub kartę,
  • czegoś, co charakteryzuje wyłącznie płatnika, np. odcisk palca.

Organizacje kartowe utworzyły jednak nowy jednolity standard, dzięki któremu analiza transakcji, np. pod kątem ryzyka, przełoży się na lepszy komfort podczas ich dokonywania. Tak zwany EMV 3DS, czyli 3DS 2.0 sprawi, że nie zawsze trzeba będzie przechodzić dwuskładnikowe uwierzytelnianie. 

Co to oznacza dla klientów Tpay

W związku z tą nowelizacją nie są wymagane od naszych klientów jakiekolwiek zmiany czy specjalne aktualizacje. Wraz z Elavon, który w naszej bramce zapewnia płatności kartą, wszystkim się zajmiemy. Wkrótce każdy płatnik korzystający z bramki płatności Tpay będzie dokonywał płatności zgodnie z najnowszą dyrektywą unijną.

Podsumowanie:

  • Dyrektywa unijna PSD2, obowiązująca od września 2019 r., obejmuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla każdej transakcji płatniczej dokonywanej kartą lub na koncie bankowym online.
  • Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r., sprawią, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie będzie już obowiązywać dla wszystkich transakcji.
  • Nowe przepisy zwiększą zatem komfort płatników, nie zmieniając jednak wysokiej jakości bezpieczeństwa.
  • Wszelkich niezbędnych zmian związanych z nowymi przepisami, dokonujemy my - operator płatności online.