Regulamin sklepu i polityka prywatności to dokumenty, które muszą znaleźć się w sklepie internetowym, aby działał on zgodnie z prawem i zdobywał zaufanie klientów. To także elementy, na które zwraca uwagę operator płatności podczas weryfikacji. Dowiedz się, jak je dobrze przygotować!

Otwierasz sklep internetowy i szukasz wzoru regulaminu sklepu oraz polityki prywatności? A może masz już sklep i chcesz udostępniać w nim płatności online, ale operator płatności zadaje Ci pytania związane z treścią tych dwóch dokumentów? Ten wpis blogowy jest dla Ciebie! Dowiesz się z niego, co zawrzeć w regulaminie sklepu i polityce prywatności, aby ten etap procesu weryfikacji sklepu mieć za sobą.

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego to kluczowy dokument zarówno z perspektywy e-sprzedawcy, jak i konsumenta. Określa zasady funkcjonowania sklepu i warunki, w jakich można dokonywać zakupów, a także precyzuje prawa i obowiązki obu stron

Dla sprzedawcy regulamin jest ważny głównie z dwóch praktycznych powodów:

 • chroni w razie wystąpienia sytuacji spornych, np. w sprawie terminu dostawy czy reklamacji,
 • zwiększa zaufanie do sprzedawcy, ponieważ zapewnia użytkownikom poczucie bezpieczeństwa (to czynniki zakupowy ważny dla aż 91% badanych konsumentów).

Na tym jednak nie koniec! Regulamin to także:

 • Prawny obowiązek każdego, kto świadczy usługi drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, klienci powinni mieć możliwość zapoznania się z regulaminem przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy.
 • Dokument, z którym zapoznaje się operator płatności w procesie weryfikacji sprzedawcy, zatem warunkujący uruchomienie płatności w sklepie.

 

Na co w regulaminie zwraca uwagę operator płatności?

Regulamin sklepu powinien zawierać:

 • Pełne dane sprzedawcy (nazwa działalności, adres działalności, NIP, REGON).
 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z portalu.
 • Informację na temat tego, że sklep nie przesyła, nie udostępnia ani nie publikuje treści, które są nielegalne, naruszają prawa autorskie, są szkodliwe, obraźliwe lub w inny sposób sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami danego serwisu.
 • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Tryb postępowania reklamacyjnego.

Warto pamiętać o tym, by regulamin był łatwo dostępny, czyli, by znalezienie go i zapoznanie się z jego zawartością dla nikogo nie stanowiło problemu

Zachęcamy również do stworzenia i aktualizowania specjalnej zakładki poświęconej płatnościom w sklepie. Dowiedz się, dlaczego to takie ważne!

Polityka prywatności w sklepie internetowym

Polityka prywatności to dokument, który reguluje obowiązki informacyjne związane z plikami cookies, a także związane ze sposobem gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego. Właściciel sklepu powinien wskazać, jakie informacje są zbierane od użytkowników, w jaki sposób są wykorzystywane oraz jakie środki bezpieczeństwa są wdrożone.

Podobnie jak w przypadku regulaminu, poprzez transparentną politykę prywatności, sklep nie tylko wypełnia obowiązki prawne, lecz także buduje zaufanie klientów. To również dokument, z którym zapoznaje się osoba pracująca w dziale weryfikacji operatora płatności!

Na co w polityce prywatności zwraca uwagę operator płatności?

Polityka prywatności powinna zawierać:

 • cel i zakres przetwarzania danych,
 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych,
 • pełne dane administratora danych osobowych (nazwa działalności, adres działalności, NIP, REGON),
 • dane kontaktowe.

Podsumowując, pamiętaj o tym, że:

 • Regulamin sklepu internetowego stanowi kluczowy dokument określający zasady zakupów, prawa i obowiązki klientów oraz sklepu. Nie tylko chroni interesy sklepu, wpływa także przejrzystość i buduje zaufanie w relacjach z klientami. 
 • Z kolei polityka prywatności jest istotnym elementem dbania o prywatność klientów, definiując sposób gromadzenia i ochrony danych osobowych, co przyczynia się do budowania lojalności i wiarygodności sklepu online. 
 • Wysoka jakość regulaminu i polityki prywatności w sposób bezpośredni przekłada się na bezpieczeństwo sprzedawcy, konsumenta i zawieranych między nimi transakcji.
 • Oba dokumenty to elementy, na które zwraca uwagę operator płatności, ponieważ prawnie zobowiązany jest do weryfikowania sprzedawców przed włączeniem im możliwości przyjmowania środków.
 • Warto solidnie podejść zarówno do regulaminu sklepu, jaki polityki prywatności, aby sklep nie tylko szybko zaczął sprzedawać, lecz także mógł działać bez zakłóceń.